Γεώργιος Μιχαήλ Γεωργακόπουλος  MD, FEBOPRAS

Πλαστικός Χειρουργός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

27/08/2010                          Εκπαιδευτικό σεμινάριο ειδικευομένων -16ο κοινό συνέδριο Ελληνικής

 

                                          εταιρείας  επανορθωτικής μικροχειρουργικής & Ελληνικής εταιρείας

 

                                          χειρουργικής χεριού &  άνω άκρου,

 

                                          Θέμα: ‘Ελεύθεροι κρημνοί από το κάτω άκρο – Ισχνός προσαγωγός’

 

10/02/2011-12/02/2011         Supervisor at the 5th International Course of Experimental Vascularised Flaps in

 

                                           Living Tissue with Clinical Applications in Limbs Reconstruction

 

                                           The Hand Surgery-Upper limb & Microsurgery Dept., KAT Hospital, Experimental

 

                                           & Research Center of the ELPEN Pharma, Athens, Greece

 

04/02/2010-06/02/2010          Instructor at the 4th International Course of Experimental Vascularised Flaps in

 

                                           Living Tissue with Clinical Applications in Limbs Reconstruction

 

                                           The Hand Surgery-Upper limb & Microsurgery Dept., KAT Hospital, Experimental

 

                                           & Research Center of the ELPEN Pharma, Athens, Greece

 

18/02/2009-21/02/2009          Instructor at the 3nd International Course of Experimental Vascularised Flaps in

 

                                           Living Tissue with Clinical Applications in Limbs Reconstruction

 

                                           The Hand Surgery-Upper limb & Microsurgery Dept., KAT Hospital, Experimental

 

                                           & Research Center of the ELPEN Pharma, Athens, Greece

 

13/10/2008-16/10/2008         10° Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο μικροχειρουργικής βασικών γνώσεων

 

                                           Εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση

 

                                           Ελληνική εταιρεία πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής